ΜΕΝΟΥ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables

Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
Στεγανό Ντουί EIVA ELEGANT, E27 Με Κάλυμμα Σιλικόνης για Εξωτερικό Χώρο - Το Πρώτο IP65 Ντουί Παγκοσμίως - Creative Cables
 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: 10 Εργάσιμες
 • ΚΩΔΙΚΟΣ: KEIVAEL01PE
 • Βάρος: 400.00g
22,40€
Χωρίς ΦΠΑ: 18,06€

Διαθέσιμες Επιλογές

Από σήμερα μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας diy φωτιστικό εξωτερικού χώρου χάρη στα συστήματα φωτισμού EIVA.
Το ντουί EIVA είναι το πρώτο ντουί παγκοσμίως με προστασία IP65: χάρη στο μονωτικό τζελ και τη μεμβράνη που διαθέτει έχει προστασία από τη βροχή και τις εξωτερικές συνθήκες.
Κατασκευασμένο από μαύρο πλαστικό και με κάλυμμα μαλακής σιλικόνης, διαθέσιμο σε πολλά χρώματα, το στεγανό ντουί αυτό είναι ιδανικό για οποιαδήποτε λάμπα Ε27. Επιλέξτε διακοσμητική λάμπα LED από τη μεγάλη ποικιλία μας για να δώσετε στον εξωτερικό σας χώρο ένα μοναδικό στυλ.
Τα συστήματα φωτισμού εξωτερικού χώρου EIVA σας επιτρέπουν να φωτίσετε με στυλ την αυλή, το μπαλκόνι, την ταράτσα αλλά και χώρους όπως καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία με εξωτερικά τραπέζια και εγκαταστάσεις. Φωτισμός εξωτερικού χώρου με κομψό design για να τραβήξει τα βλέμματα.
Ολοκληρώστε τη σύνθεση φωτισμού EIVA:
- Επιλέξτε το ντουί που ταιριάζει με τις ανάγκες σας, είτε σκέτο είτε με κάλυμμα σιλικόνης.
- Συνδυάστε το με τη ροζέτα σιλικόνης εξωτερικού χώρου IP65 στο χρώμα που προτιμάτε.
- Επιλέξτε ένα από τα υφασμάτινα καλώδια εξωτερικού χώρου 2x1.00 100% Made in Italy. Παίξτε με τα χρώματα με αντιθέσεις ή φυσικές αποχρώσεις για diy πρωτότυπες δημιουργίες.
- Επιλέξτε ένα καπέλο φωτιστικού Creative-Cables, λαμπτήρα και άλλα αξεσουάρ.
Κάθε εξάρτημα φωτιστικού EIVA είναι μία διεθνής πατέντα της Creative-Cables.

Ντουί Κιτ εξωτερικού χώρου, αποτελούμενο από κάλυμμα σιλικόνης, θερμοπλαστικό ντουί EIVA IP65 και ενσωματωμένο στήριγμα καλωδίου.
Ιδανικό για τη δημιουργία κρεμαστών φωτιστικών εξωτερικού χώρου, αν επιλέξετε καλώδιο και ροζέτα από την ίδια σειρά (Δεν περιλαμβάνονται).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
 • Κάλυμμα Σιλικόνης
 • Διάμετρος: 60 mm.
 • Ύψος: 126 mm.
 • Διάμετρος Τρύπας: 8 mm.
 • Υλικό: Μαλακή Σιλικόνη.
 • Ντουί EIVA θερμοπλαστικό μαύρο, με μονωτικό τζελ
 • Σχήμα: λείο.
 • Τάση: 250 Vac.
 • Κλάση: II
 • Φλάντζα: PVC
 • Εξαρτήματα: βίδες για δύσκαμπτο ή εύκαμπτο καλώδιο 0,5 ÷ 2,5 mm2.
 • Στήριγμα καλωδίου ενσωματωμένο
 • Βαθμός Προστασίας: IP65
 • Πιστοποίηση: CE.
 • Made in Italy
 • Συμβατό με όλα τα καλώδια εξωτερικού χώρου 2x1,00 H05RN-F της συλλογής Creative-Cables.

Κατασκευή
Υλικό Κατασκευής Σιλικόνη